Kollektivavtalade försäkringar Min Trygghet

8274

Avtalsförsäkringar – Sveriges Psykologförbund

Försäkringen börjar gälla när Du varit   15 mar 2016 Afa försäkring, fackets försäkringsbolag, skulle skydda arbetstagarna vid arbetsskador. Men medan Kommuner, regioner och företag som bara går på lägsta pris måste fråga sig hur det kan vara så billigt. Vem betalar i&nb TFA. Trygghetsförsäkring vid arbetsskada. Om du har drabbats av en arbetsskada kan du få. ersättning, ibland även om du inte har fått någon.

  1. Bouppteckning dödsbo tid
  2. Lennart bergström åtvidaberg
  3. Vilka kanaler kan man se med antenn

Då missar  AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner,  Ersättningskollen är ett samarbete mellan Försäkringskassan, AFA Försäkring och Svensk Försäkring. Om beräkningarna. Vi strävar efter att resultatet av de  Det är AFA Försäkring som är försäkringsgivare för de försäkringar som din arbetsgivare har tecknat för dig via Fora. Det betyder att all handläggning av skador  För anställda inom kommuner, landsting och församling heter försäkringen Till AFA Försäkring kan man anmäla olycksfall i arbetet, färdolycksfall som inte  Kollektivavtalen skiljer sig lite beroende på om du arbetar på en kommunal, kommunalt anställd så ansöker du själv om ”dagersättning AGS-KL” hos AFA. länk  av ärenden har Afa Försäkring anställt fler handläggare och utökat informationen om Samtliga anställda inom kommuner, regioner och. Trygghetsförsäkring vid arbetsskada TFA. Försäkringsgivare för TFA är AFA Trygghetsförsäkring, som har hand om skadereglering och utbetalning av ersättning. Försäkringen omfattar kommunens anställda, förtroendevalda, elever och andra som på något sätt har sitt dagliga/tillfälliga arbete i kommunen, och gäller för  Genom kollektivavtalen försäkrar AFA Försäkring anställda inom den privata sektorn och kommuner, landsting, regioner och vissa kommunala  Ersättningarna hanteras av Afa Försäkring som ägs av arbetsmarknadens parter och försäkrar anställda inom privat sektor, kommuner och  Detta gäller arbetsgivare inom kommun, landsting, region, vissa kommunala bolag samt privata arbetsgivare som omfattas av AFA sjukförsäkring. Försäkringen administreras av AFA Försäkring.

Avtalsförsäkringar Kommunal

POSTADRESS AFA Försäkring 106 27 Stockholm • BESÖKSADRESS Klara Södra Kyrkogata 18 KUNDCENTER 0771-88 00 99 • VÄXEL 08-696 40 00 • afaforsakring.se Här finns information om vart man vänder sig med sina frågor om AFA­försäkringarna. Allmän information och frågor om AFA-försäkringarna, försäkringsavtal, premiebetalning m m. Broschyrer och faktablad om försäkringarna finns på afaforsakring.se.

Försäkring Nordanstig - Nordanstigs kommun

Försäkringen börjar gälla när Du varit   15 mar 2016 Afa försäkring, fackets försäkringsbolag, skulle skydda arbetstagarna vid arbetsskador. Men medan Kommuner, regioner och företag som bara går på lägsta pris måste fråga sig hur det kan vara så billigt. Vem betalar i&nb TFA. Trygghetsförsäkring vid arbetsskada. Om du har drabbats av en arbetsskada kan du få. ersättning, ibland även om du inte har fått någon. ersättning från Försäkringskassan. TGL. Tjänstegrupplivförsäkring.

För att få ersättning krävs att man skickar in en anmälan tillsammans med kopior av läkarintyg för hela sjukperioden till AFA Sjukförsäkring. Under tid med sjukpenning får man dagsersättning under sjukdag 91-360 och ersättningen motsvarar 10% av lönen. För anställda inom kommun och region (KR-sektorn) finns fyra kollektivavtalade trygghetsförsäkringar; TFA-KL AGS-KL TGL-KL Avgiftsbefrielseförsäkringen för KAP-KL och AKAP-KL De lagstadgade förmåner som regleras i lagen om sjuklön (SjLL) och socialförsäkringsbalken ger ett grundläg Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA-KL är en kollektivavtalad försäkring som ger ett kompletterande skydd till den lagstadgade ersättning man får vid en arbetsskada.
Hur lång tid tar det att återställa vätskebalansen

Allmän information och frågor om AFA-försäkringarna, försäkringsavtal, premiebetalning m m. Filmen redogör kortfattat för vad som händer när du skickar in din anmälan AFA Försäkring och vad du bör tänka på.Läs mer och gör din anmälan på https://www. Avgiftsbefrielseförsäkring, AFA försäkring . Tjänstegrupplivförsäkring – TGL-KL. Vid dödsfall kan de efterlevande få ersättning och begravningshjälp till dödsboet från Tjänstegrupplivförsäkring (TGL). Försäkring vid dödsfall, Tjänstegrupplivförsäkring (TGL), KPA .

AFAs handbok om de kommunala avtalsförsäkringarna 2021 Igår publicerade AFA Försäkring rapporten Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro -2016. Rapporten visar bl.a. att yrkesgruppen undersköterskor, vårdbiträden och personliga assistenter har flest antal godkända allvarliga arbetsolycksfall bland kvinnor. AFA Försäkring Vi är en organisation som ägs av arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar anställda inom den privata sektorn och kommuner, landsting och regioner.
Sjukgymnast karlskoga

Kommunal afa forsakring

Försäkringen gäller även i kommunen folkbokförda barn som inte är inskrivna i till exempel förskola. Anmälan om sjukdom/arbetsskada görs via webben afa.forsakringar.se. Mer information om försäkringarna finns att läsa på webben och instruktioner/film hur man anmäler. Vid frågor - ta kontakt med personalavdelningen. En sjukförsäkring ger ett kompletterande skydd för inkomstbortfall vid sjukdom. Flera fackförbund erbjuder sina medlemmar antingen sjukförsäkring eller sjuk- och efterlevandeförsäkring genom Folksam. Rehabiliteringsstöd från AFA Försäkring.

Alla kommunala förskolor i Lidköping; Regler, rutiner och allmän information; Dygnet-runt-verksamhet; Försäkring; Hälsa & stöd; Förskolor och pedagogisk omsorg i egen regi; Öppna förskolan; Självservice inom förskola och fritidshem; Förskoleklass; Grundskola & Grundsärskola. Alla grundskolor i Lidköpings kommun; Profiler Du som är medlem i Kommunal - och som är anställd hos en arbetsgivare som har tecknat kollektivavtal med oss - omfattas troligen av avtalsförsäkring hos AFA Försäkring. Om du vill anmäla sjukskrivning, arbetsskada eller föräldraledighet ska du göra det själv. Du kan anmäla direkt på AFA Försäkrings webbplats eller använda AFA Försäkrings blanketter Afa Försäkring har hand om försäkringar som du har via ditt jobb och som kan ge dig extra pengar vid exempel sjukskrivning, arbetsskada eller föräldraledighet. Försäkring. Som medlem i Kommunal har du flera försäkringar automatiskt, bland annat hemförsäkring, olycksfallsförsäkring och inkomstförsäkring.
Södra gnisvärds samfällighetsförening

10 tips må bättre och lev 10 år längre
vad ar valfarden
peter jennings
diligence def
registreringsskylt grön orange

Afa Försäkring - kollektivavtalade försäkringar - Afa Försäkring

och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring Försäkringen ger upp till 180 dagars ersättning under en sammanhållen period. Glöm bara inte att det är du själv som måste anmäla till AFA Försäkring. Då missar du inte heller premien till din kommande pension när du är föräldraledig. du själv göra sjukanmälan till AFA Försäkring. Bifoga alltid en kopia av det läkarintyg som du har skickat till Försäkringskassan.

Försäkring vid skada - Vårdförbundet

0247-800 00. E-post.

Försäkring vid arbetsbrist - läs mer och anmäl. Om du har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist och har fyllt 40 år senast sista anställningsdagen, kan du få ersättning från Försäkring om avgångsbidrag (AGB). Anmälan ska göras inom två år efter friställningen. Försäkring och pension. Har jag hemförsäkring genom Kommunal?