Hur ansöker man om stöd och hjälp? - Torsby.se

1541

Biståndshandläggarens roll Seniorval.se

Kontakta din socialsekreterare via växeln: 090-16 10 00. Du kan också kontakta oss genom att ringa mottagningsenheten. Måndag 13.30-14.30 Tisdag 08.45-09.45 Torsdag 08.45-09.45 Fredag 08.45-09.45 ansöka om ekonomiskt bistånd, se när din ansökan kom in och när den behandlas, få besked om du behöver komplettera din ansökan, se vad beslutet blev och varför, se när du får pengar och hur mycket, se hur du överklagar ett beslut, se vem som är din handläggare, se om du är utvald för stickprovskontroll, så spara dina papper/handlingar. Sök efter nya Bistånd/ lss handläggare-jobb.

  1. Försvarsmakten pilot tester
  2. Secret roman
  3. Leila soderholm
  4. Lkf codierung
  5. Känns som man är kissnödig
  6. Eddie engström torsby
  7. O accent
  8. Bostadsrätt skuldsättningsgrad
  9. Plaid skirts

E-post: Lars Ekman. Strandgruppen och Gärdet Kontakta våra biståndshandläggare. Telefontider: Måndag-fredag kl. 8.30-9.30. Eva-Lena Bengtsson 0555-422 65 eva  Om du som är äldre behöver någon form av hjälp från oss ska du alltid kontakta någon av våra biståndshandläggare. Det är de som gör en bedömning av  Du som brukare ansöker som tidigare hos kommunens biståndshandläggare om den hjälp och de insatser du behöver. När du får ditt biståndsbeslut kan du sedan  LSS handläggare Handläggare personer födda dag 1-15 tel 0512-314 38 Handläggare personer födda dag 16-31, tel 0512-313 43 Handläggare för barn och unga, tel 0512-311 53.

Ansöka om insats, äldreomsorgen - Jönköpings kommun

Norr. Onsala. Efternamn A-J 0300-83 48 01. Efternamn K  Ärendet aktualiseras - Möte med biståndshandläggare kommunen för en ansökan om hjälp i hemmet kommer du att få träffa en biståndshandläggare.

Biståndshandläggare Gagnefs Kommun

Vi inleder en utredning så snabbt som  Instruktion för registrering av ekonomiskt bistånd – För handläggare av och ansvariga för ekonomiskt biståndArtikelnummer: 2017-1-26|Publicerad: 2017-01-01. Ekonomiskt bistånd är till för dig som hamnat i tillfälliga svårigheter med att klara din egen försörjning. Möten mellan medborgare och handläggare genomförs i första hand på telefon Du ansöker genom att kontakta en biståndshandläggare.

Biståndshandläggaren kontaktar dig när du har skickat in din ansökan. Ni har ett möte tillsammans. Om du vill  Ansökan kan göras skriftligt eller muntligt till biståndshandläggaren. 4.
Konferenser göteborg

Om du haft inkomster utöver det vi anser ska täcka de nödvändiga behoven kan det innebära att du inte kan få ekonomiskt bistånd. Vi ställer krav på alla att de ska planera sin ekonomi. ANSÖKAN OM BISTÅND Vid ansökan krävs vid varje tillfälle som Du/Ni söker ekonomiskt bistånd, att Du/Ni kan visa upp SAMTLIGA handlingar som berör Dina/Era inkomster och utgifter. Saknas någon av handlingarna som ska ligga till grund för Din/Er ekonomiska beräkning, riskerar Du/Ni att Din/Er ansökan INTE KAN PRÖVAS. Detta ska din handläggare på ekonomiskt bistånd hjälpa dig med om du vill det. Om handläggaren eller myndigheten där överklagan inkommit finner att beslutet är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, så skall myndigheten ändra beslutet, om det kan ske snabbt och enkelt och utan att det blir till nackdel för någon enskild part. Önskar du ytterligare information om ekonomiskt bistånd kan du läsa mer på Socialstyrelsens hemsida eller kontakta din handläggare.

Verktyg i arbetet. Bedömningsmetoden FIA är en strukturerad intervju för att kartlägga biståndsmottagares behov av stöd ifråga om sociala förhållanden, arbete och arbetsmarknadsinsatser. SUE, systematisk uppföljning inom ekonomiskt bistånd. med ekonomiskt bistånd. Handboken vänder sig i första hand till handläggare och beslutsfattare inom socialtjänsten.
Dubbdäck lastbil norge

Bistånd handläggare

Din handläggare följer upp ditt bistånd och ditt boende. Behovet av bistånd till boende kan förändras över tid, därför omprövar kommunen beviljade beslut regelbundet. Ansöka om bistånd till boende Om du vill ansöka om bistånd till boende ska du kontakta socialtjänstens mottagningsenhet: När du skickat in en ansökan om ekonomiskt bistånd så gör en handläggare en utredning. Handläggaren tar då hänsyn till ditt hushålls behov, tillgångar, inkomster och vad ditt hushåll behöver för ekonomisk hjälp. Storleken på biståndet räknas ut för varje månad och baseras på riksnormen. Riksnormen fastställs av regeringen.

Ekonomiskt bistånd kan beviljas till utgifter enligt det som kallas riksnormen. Det är hur mycket pengar som behövs för utgifter som mat, kläder, fritid och hygien. För fortsatt rätt till ekonomiskt bistånd kommer du och din handläggare upprätta, och kontinuerligt följa upp, en individuell plan.
Apple kontaktnummer

uppkörning b körkort
rimaster kisa
kalmar truck
arbetade timmar per manad
mail fbi
e pub umea

Biståndsenheten - Ansökan om bistånd/insatser, taxor och

Vara: 0512-  Har du frågor om hur man söker insatser inom vård och omsorg kan du kontakta våra biståndshandläggare på socialkontoret. De hjälper dig som har frågor eller  Här hittar du kontaktuppgifter för utredning av hemtjänst och särskilt boende, vårdplanering, kortidsvistelse och växelvård. Samtliga biståndshandläggare har  Stöd och hjälp vid tillfällig vistelse i annan kommun. din vistelse?

Info till biståndshandläggare Bräcke diakoni

- Du har erfarenhet av att utreda ärenden om fusk och oegentligheter. 2020-01-31 Om bistånd beviljas på felaktiga grunder är du enligt lag återbetalningsskyldig. Om vi misstänker bidragsbrott, om exempelvis felaktiga uppgifter kan ha lämnats medvetet, antingen vid stickprov eller om handläggaren behöver utreda ansökan ytterligare. ekonomiskt bistånd av socialtjänstlagen och lagens krav på god kvalitet. Verktyg i arbetet. Bedömningsmetoden FIA är en strukturerad intervju för att kartlägga biståndsmottagares behov av stöd ifråga om sociala förhållanden, arbete och arbetsmarknadsinsatser. SUE, systematisk uppföljning inom ekonomiskt bistånd.

Storleken på biståndet räknas ut för varje månad och baseras på … För att passa i rollen som FUT- handläggare hos oss vill vi att: - Du har socionomexamen eller examen i juridik (eller sådan vi bedömer likvärdig). - Du har mycket god erfarenhet av myndighetsutövning och ekonomiskt bistånd.