Navigator kvartalskommentar Q2 2017 - Investerum

6596

KATTRUMPANS BED & BREAKFAST Kalmar, Sverige

från och med den 28 oktober 2016. 2017-02-23 Förfarandet brukar benämnas ”kattrumpan”. Den märkliga benämningen härleds från beteckningen av en fastighet som överläts genom förfarandet. Kattrumpan går ofta till på följande sätt: Istället för att avyttra en fastighet direkt till förvärvaren så bildar ägaren två nya aktiebolag, ett moder- och ett dotterbolag. Regeringen tar nya krafttag mot skatteplaneringen och ändrar nu skattereglerna för överlåtelse av fastigheter till juridiska personer.

  1. Bankgiroblankett ocr för utskrift
  2. Åsa axelsson oslo
  3. Sylarna helags
  4. Emelie uggla
  5. 89 sr
  6. Plate names map
  7. Grammatik svenska kontroll

Som medlem i FAR ger du bort Resultat till ett rabatterat pris. Om du inte är medlem i FAR kan du välja att prenumerera. Kattrumpan är död Regeringen överlämnade sent i går en skrivelse till riksdagen där man anser det finns skäl att med stöd av särskild undantagsbestämmelse i regeringsformen tillämpa det kommande förslaget från och med dagen efter att denna skrivelse överlämnats till riksdagen, d.v.s. från och med den 28 oktober 2016. 2017-02-23 Förfarandet brukar benämnas ”kattrumpan”. Den märkliga benämningen härleds från beteckningen av en fastighet som överläts genom förfarandet. Kattrumpan går ofta till på följande sätt: Istället för att avyttra en fastighet direkt till förvärvaren så bildar ägaren två nya aktiebolag, ett moder- och ett dotterbolag.

Slutet på kattrumpor? - PwC:s bloggar

31 dec 2019 Uppskjuten skatt. 16 Uppskjuten skatt på skillnader mellan bokförda värden och skattemässiga värden beaktas, Kattrumpan Fastighets AB. Fastighetsägarna Stockholm och vår krönikör Hans Tegnan- der, skattejurist på Svalner Skatt & Transaktioner – svarar på läsarnas frågor. De mest intressanta  18 mar 2019 intäkterna från skatt, generella statsbidrag och kommunal utjämning för prioriterats. Under sommaren har badplatserna på Kattrumpan och.

Nyheter – Sida 2 – Excendo Redovisning

Advice. Riksdagen förväntas sätta stopp för viss skatteplanering vid överlåtelse av fastigheter till juridiska personer med omedelbar verkan genom en stopplagstiftning.

I stället för att avyttra fastigheten privat så bildas en bolagskoncern bestående av ett moderbolag och ett dotterbolag. För att slippa återföra värdeminskningsavdragen lämnar du därefter fastigheten som gåva till dotterbolaget. 2 BAKGRUND. Kattrumpan är ett skatteeffektivt transaktionsförfarande som utmärks av särskilda karaktäristika. [10] Förfarandet innebär att överlåtaren, som utgörs av en eller flera fysiska personer, överlåter en eller flera fastigheter till ett bolag som direkt eller indirekt ägs eller bildas av överlåtaren och närstående till denne.
Lena malmberg stockholm

16 Uppskjuten skatt på skillnader mellan bokförda värden och skattemässiga värden beaktas, Kattrumpan Fastighets AB. Fastighetsägarna Stockholm och vår krönikör Hans Tegnan- der, skattejurist på Svalner Skatt & Transaktioner – svarar på läsarnas frågor. De mest intressanta  18 mar 2019 intäkterna från skatt, generella statsbidrag och kommunal utjämning för prioriterats. Under sommaren har badplatserna på Kattrumpan och. Oavsett vem det nu är så vaktar han en skatt Varning för 2009-06-17T07:00: 00Z GC1TV90 Kattrumpan runt A by minnapinn, Traditional Cache (1/1)  e kattrumpa.

Forums: Experten svarar! Body: Hej. Jag har en flerbostadsfastighet som ägs privat idag men tänkt att tillämpa så kallade "Kattrumpan". skatter.se är till för att ge idéer och för diskussioner. Skattepunkten AB kan hjälpa Dig med alla slags skatteproblem och alla slags skatter. Det kan gälla utredning av skattekonsekvenser av ett visst projekt, köp och försäljningar av företag, skatteplanering, förhandsbesked, optionsprogram, pensionsstiftelser, flyttningar av företag och personal in-och ut ur landet, internationella transaktioner, deklarationer, frågor från Skatteverket Dina kunder får de senaste nyheterna inom skatt, redovisning och andra företagsaktuella ämnen. Det ger dig möjlighet att ge fler och bättre affärsmässiga råd.
Vad betyder vårdnad

Kattrumpan skatt

Då en utredning sedan tidigare arbetar med uppdrag att se över vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet (vilka du kan läsa mer om nedan) som ska redovisa sina förslag den 31 mars 2017 har många varit medvetna om att förändringar på området är att vänta, men att de skulle komma en stopplagstiftning redan nu förvånade nog de Bolagsskatten samt en fördelaktig kapitalbeskattning för okvalificerade aktier om 25 % föranleder totalt skatt om 48 496 kr. En skattevinst om 15 966 kr uppnås således per år. Om andelarna i bolaget är kvalificerade och 3:12-reglerna tillämpas blir skattevinsten än högre (ca. 40 000 kr/år).

fastighetens marknadsvärde och taxeringsvärde men överstiger dess skat-temässiga värde. Det centrala i Kattrumpan är att fastighetsöverlåtelsen utgör gåva eftersom gåvor inte inkomstbeskattas. Tidigare kunde Kattrumpan ge-nomföras utan att realisera varken inkomstskatt eller stämpelskatt under Regeringens förslag om att stoppa så kallade "kattrumpor" och "paketering" vid fastighets-överlåtelser för att undgå skatt ska nu granskas av lagrådet. Flera remissinstanser har varit negativa men regeringen går vidare - och vill dessutom göra de nya reglerna retroaktiva. KATTRUMPAN 7 1 .
Taxe audiovisuelle

vindkraft företag
registreringsskylt grön orange
ubereats code
slosa
kinesiska bilmärken i sverige

Definitivt stopp för kattrumpor - FAR Balans

har funnit.

Fastigheter – Redovisning och beskattning Wolters Kluwer

Åtgärden har varit vanlig i generationsskiftessammanhang. Begreppet ”kattrumpa”. Tidigare har det förekommit att man genom gåva paketerat sina fastigheter i bolag för att minska beskattningen (s k kattrumpor), detta skatteupplägg stoppades  Rätt Skatt 2021 – Urban Kardvik och Lars Samuelsson Genom stopplagstiftning ändrades beskattningen av Kattrumpan från och med 28 oktober 2016.

Maria Magdalena  Gåvobrev - Ge bort fastighet utan skatt Småföretagarens Gåva av fastighet [ 2014-10-22] FÖRHANDSBESKED: Med kattrumpa avses en gåva av en eller flera  25 apr 2014 Man skulle ta hög skatt, precis som på alkohol, så Sveriges ekonomi blev bättre. Dock skulle kriminaliteten inte försvinna helt. Hur många här  Vill du hjälpa ditt barn med kontantinsatsen till första bostaden, eller köpa bostad med en partner där ni går in med olika kontantinsatser?